1010 பிஎஸ்டி

அம்சங்கள்:

  • மேல் தொட்டி நிலை கட்டுப்பாடு கீழ் தொட்டி நிலை கட்டுப்பாடு
  • xகுறைந்த/உயர் மின்னழுத்த கட்-ஆஃப்
  • உலர் ஓட்டம் / அதிக சுமை பாதுகாப்பு
  • டிரை ரன் ரீஸ்டார்ட் டைமர் வசதி
  • டைமர், சைக்ளிக் டைமர், ஆர்டிசி டைமர்
  • பயனர் நிரல்படுத்தக்கூடிய மின்னழுத்தம் மற்றும் தற்போதைய அமைப்புகள்
  • பயனர் நிரல்படுத்தக்கூடிய டைமர் அமைப்புகள் LCD டிஸ்ப்ளே

பொருத்தமான

  • ஜெட் பம்புகள்
  • பரிமாணம்: 150 x 150 x 100
Call Now Button