மிதவை ஸ்விட்ச் 2/4 MTR

அம்சங்கள்

  • வாட்டர் ப்ரூஃப் சென்சார்
  • பூஜ்ய பராமரிப்பு தேவை
  • தானியங்கி ஆன் ஆப் வசதி
  • மின் அதிர்ச்சியால் எந்த ஆபத்தும் இல்லை
Call Now Button