3 கட்ட தானியங்கி பேனல்கள் (ஸ்மார்ட்)

அம்சங்கள்

  • முழுமையாக / அரை தானியங்கி அமைப்பு
  • உலர் ஓட்டம் / அதிக சுமை பாதுகாப்பு
  • குறைந்த / உயர் மின்னழுத்தம் துண்டிக்கப்பட்டும்
  • பவர் ஆன் டிலே டைமர், சைக்லிக் டைமர், டிரை ரன் ரீஸ்டார்ட் டைமர்
  • மேல் தொட்டி / சம்ப் தொட்டி நிலை கட்டுப்படுத்தி
  • 7 பிரிவு LED
  • காட்சி மூலம் தற்போதைய / மின்னழுத்ம்
  • கிடைக்கும் மாதிரிகள்: 2HP, 3HP, 5HP, 7.5HP முதல் 20HF வரை
Call Now Button