ஒற்றை கட்ட முழு தானியங்கி பேனல்கள்

அம்சங்கள்

  • முழுமையாக / அரை தானியங்கி
  • மேல் தொட்டி / சம்ப் தொட்டி நிலை கட்டுப்படுத்தி
  • உலர் ஓட்டம் / அதிக சுமை பாதுகாப்பு
  • தற்போதைய | எல்இடி டிஸ்ப்ளே மூலம் மின்னழுத்தம்
  • குறைந்த நான் உயர் மின்னழுத்த பாதுகாப்பு
  • பவர் ஆன் டிலே டைமர், சைக்லிக் அதிகபட்ச ரன் டைமர், டிரை ரன் டைமர், டைமர்  மறுதொடக்கம்
Call Now Button