3010 ஜிஎஸ்எம் பிஓடி

அம்சங்கள்:

  • பிராந்திய மொழிகள் குரல் பதிலுக்கான விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம்
  • பம்ப் செயல்பாட்டின் நிலை
  • மின்னழுத்தம் / சுமை தற்போதைய நிலை
Call Now Button