நிலை மானிட்டர்

அம்சங்கள்:

  • 4 நிலை LED அறிகுறிகள்
  • டேங்க் ஃபுல் அலாரம்
  • டேங்க் காலி அலாரம்

பரிமாணம்: 150 X 150 X 100

Call Now Button