1010 எஸ் டபுள் பிஓடி

பொருத்தமான

  • ஒற்றை கட்ட நீர்மூழ்கிக் குழாய்கள்

அம்சங்கள்

  • மேல் தொட்டி நிரம்பும்போது/சம்ப் காலியாக இருக்கும்போது தண்ணீர் பம்பை ஆப் செய்யப்படும் .
  • சம்ப் காலியான தொட்டியின் மோட்டார் ஆப் செய்யப்படும் மற்றும் போர் மோட்டார் இயக்கப்படும்.
  • மேல்நிலைத் தொட்டி காலியாக இருக்கும்போதும், சம்ப்பில் போதுமான தண்ணீர் இருக்கும்போது தண்ணீர் பம்பை இயக்கும்
  • குறைந்த மின்னழுத்தம் மற்றும் உயர் மின்னழுத்தத்தின் போது நீர் பம்பை அணைக்கவும் மற்றும் சாதாரண மின்னழுத்தத்தின் போது தானாக இயக்கும்.
  • உலர் ரன் மற்றும் ஓவர்லோடின் போது தண்ணீர் பம்பை அணைக்கும்.
  • பயனர் நட்பு LED மற்றும் LCD அறிகுறி காட்சி.
  • சரிசெய்யக்கூடிய மின்னழுத்தம் மற்றும் தற்போதைய அமைப்புகள்.
  • ஒரு கட்டுப்படுத்தியைப் பயன்படுத்தி இரண்டு பம்புகளை இயக்க முடியும்.
Call Now Button