தானியங்கி 3 கட்ட ஜிஎஸ்எம் மொபைல் பம்ப் பேனல்கள்

அம்சங்கள்

  • பம்பை மொபைல் மூலம் உலகில் எங்கிருந்தும் இயக்க முடியும் (ஜிஎஸ்எம் அடிப்படையிலானது)
  • காட்சி மூலம் தற்போதைய / மின்னழுத்த அறிகுறி
  • எஸ்எம்எஸ் மற்றும் ஐவிஆர்எஸ் குரல் மூலம் மோட்டார் ஆன் / ஆஃப் நிலை
  • சுமை பாதுகாப்பு மீது உலர் ரன்
  • குறைந்த / உயர் மின்னழுத்த பாதுகாப்பு
  • சுழற்சி டைமர், உலர். மறுதொடக்கம் டைமரை இயக்கவும், RTC டைமர் கிடைக்கிறது
Call Now Button