1010 எஸ் பிஎஸ்எஸ்

அம்சங்கள்:

  • மேல் தொட்டி நிலை கட்டுப்பாடு
  • கீழ் தொட்டி நிலை கட்டுப்பாடு குறைந்த மின்னழுத்த கட்-ஆஃப்
  • உலர் ஓட்டம் / அதிக சுமை பாதுகாப்பு
  • டிரை ரன் ரீஸ்டார்ட் டைமர் வசதி
  • சுழற்சி டைமர்
  • பயன்படுத்தப்பட்ட நிரல்படுத்தக்கூடிய மின்னழுத்தம் மற்றும் தற்போதைய அமைப்புகள்
  • ஏழு பிரிவு LED

பொருத்தமான

  • ஒற்றை கட்ட நீர்மூழ்கிக் குழாய்கள்
  • பரிமாணம்: 150 x 150 x 100
Call Now Button