8 வால்வு கன்ட்ரோலர் பிஎஸ்என்

அம்சங்கள்

  • நயாகரா 8 வால்வு கட்டுப்படுத்தியுடன் 8 வால்வுகள் வரை செயல்பட முடியும்.
  • எந்த வால்வுகள் செயல்பாட்டில் உள்ளன என்பதைக் குறிக்க எல்.ஈ.டி விளக்குகள் மற்றும் கட்டுப்படுத்தியுடன் தொடர்பு கொள்ளவும்.
  • வால்வுகளின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப இது முதன்மை கட்டுப்படுத்தியுடன் இணைக்கப்பட வேண்டும்.

தொழில்நுட்ப குறிப்புகள்

  • இயக்க மின்னழுத்தம்: 440v – AC
  • பரிமாணம்: L-150mm x W-90mm x H-133 mm
Call Now Button