மூன்று கட்ட நீர் பம்ப் கன்ட்ரோலர்

 • 010 bod
  Rated 0 out of 5

  தண்ணீர் நிரம்பி வழியாமல் தொட்டியின் அளவை தானாகவே கட்டுப்படுத்துகிறது. இது மூன்று கட்ட...

 • Rated 0 out of 5

  தண்ணீர் நிரம்பி வழியாமல் தொட்டியின் அளவை தானாகவே கட்டுப்படுத்துகிறது. இது மூன்று கட்ட...

 • Rated 0 out of 5

  தண்ணீர் நிரம்பி வழியாமல் தொட்டியின் அளவை தானாகவே கட்டுப்படுத்துகிறது. இது மூன்று கட்ட...

உங்களுக்கு ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால்

தயாரிப்பின் முக்கிய நன்மைகள்

நீர் சேமிப்பு

சக்தி சேமிப்பு

செலவு குறைவு

மனிதவளத்தைக் குறைக்கவும்

Contact Information

Fill up the form and our Team will get back to you within 24 hours.

Call Now Button