தானியங்கி 1/3 கட்ட ஜிஎஸ்எம் மொபைல் பம்ப் பேனல்கள்

அம்சங்கள்

  • பம்பை மொபைல் மூலம் உலகில் எங்கிருந்தும் இயக்க முடியும்
  • காட்சி மூலம் தற்போதைய / மின்னழுத்த அறிகுறி
  • எஸ்எம்எஸ் மற்றும் ஐவிஆர்எஸ் குரல் மூலம் மோட்டார் ஆன், ஆஃப் நிலைகள்
  • சுமை பாதுகாப்பு மீது உலர் ரன்
  • குறைந்த / உயர் மின்னழுத்த பாதுகாப்பு
  • சுழற்சி டைமர், டிரை ரன் மறுதொடக்கம் டைமர். RTC டைமர் உள்ளது
  • கிடைக்கும் மாதிரிகள்: 2HP, 3HP, 5HP, 7.5HP முதல் 20HP வரை
Call Now Button