பிரஷர் பூஸ்டர் டிரை ரன் தடுப்பான் – எஸ்எஸ்என்

SKU Pressure Booster Dry Run Preventer - SSN-1 Category

அம்சங்கள்:

  • தொட்டி நிலை கட்டுப்பாடு
  • LED ஒளி அறிகுறி

பொருத்தமானவை

  • ஒற்றை கட்ட அழுத்தம் பூஸ்டர் பம்ப்

பரிமாணம்: 130x90x70

Call Now Button